blood-pressure

การวัดและอ่านค่าความดันโลหิต

ทำไมจึงต้องวัดความดันโลหิต ? โรคความดันโลหิตสูง มักจะไม่มีอาการบ่งบอก ความดันโลหิตปกติ คือค่าความดันโลหิตค่าบนน้อยกว่า 120 มม.ปรอท และค่าความดันโลหิตค่าล่างน้อยกว่า 80 มม.ปรอท ผู้ป่วยอาจไม่เคยรู้ตัวจนกระทั่งได้รับการตรวจความดันโลหิตเบื้องต้น จากการศึกษาพบว่า ชาวอเมริกันประมาณร้อยละ 29 มีความดันโลหิตสูง ในจำนวนนี้ร้อยละ 68.4 เท่านั้นที่ทราบว่าตนเองมีความดันโลหิตสูง โรคความดันโลหิตสูงได้รับสมญาว่า “ฆาตกรเงียบ” สองในสามของประชากรที่อายุมากกว่า 65 ปี มักจะมีโรคความดันโลหิตสูง…

0 comments
Healthy Choice ทางเลือกสุขภาพ

ซื้อของขวัญปีใหม่อย่าลืมมองหาสัญลักษณ์โภชนาการ

 สำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ก็มีการจัดแคมเปญเพื่อรณรงค์ให้คนไทย ช่วยกันซื้อของฝากที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเน้นย้ำให้ผู้บริโภคพยายามที่จะดูข้อมูลโภชนาการบนฉลากอาหารก่อนที่จะทำการซื้อ ซึ่งทางอยเอง ก็มีการ ทำสัญลักษณ์โภชนาการ ” ทางเลือกสุขภาพ” หรือ Healthy Choice ซึ่งในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองแล้ว 800 กว่าผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการรับรองว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  เราจะสังเกตได้ว่ากระเช้าของขวัญปีใหม่ มักจะถูกอัดแน่นไปด้วย ขนม ของหวาน และกาแฟที่ขายไม่ค่อยออก โดยเฉพาะผลไม้เชื่อมในกระป๋อง…

0 comments
มีลูกควรระวัง ให้ลูกเล่นโทรศัพท์มากเกินไป ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก

มีลูกควรระวัง ให้ลูกเล่นโทรศัพท์มากเกินไป ส่งผลต่อพัฒนาการเด็ก

แพทย์เตือน การให้เด็กเล่นหน้าจอโทรศัพท์มากเกินไป อาจส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก และนอกจากนี้ ยังอาจทำให้ เด็กมีอาการสมาธิสั้น มีอารมณ์แปรปรวนง่ายๆ เนื่องจากว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมอารมณ์ จะมีพัฒนาการที่ช้าลง เล่นมือถือนาน ๆ ส่งผลต่อพัฒนาการของสมอง เด็กๆเป็นวัยที่ต้องการพัฒนาการทั้งทางร่างกายและสมอง รู้ไหมว่าเด็กในช่วง 1 ขวบแรกจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วถึง 3 เท่า การที่ให้เด็กเล่นหน้าจอโทรศัพท์มากเกินไป จะไปเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาการของสมองของเด็ก ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน ซึ่งหลายๆคนก็เลือกที่จะ โหลด Application Game…

0 comments